Zonnepanelen kopen juist nu een rendabele investering

Eind 2022 steeg de vraag naar zonnepanelen op hoog tempo, als gevolg van de oplopende energieprijzen. Een investering in zonnepanelen maakt de afhankelijkheid van het stroomnet minder groot, als gevolg waarvan de maandelijkse energiekosten fors lager zullen uitvallen. Inmiddels is de vraag naar zonnepanelen wat afgenomen, terwijl het aanbod steeg in de laatste maanden. Het maakt dat de gemiddelde aanschafprijs van zonnepanelen daalde eind 2023, zo blijkt uit recent onderzoek. Huishoudens die een jaar geleden tien zonnepanelen kochten, waren daar zo’n 7.500 euro aan kwijt. Tegenwoordig koopt men diezelfde set voor 5.000 euro. Het maakt geld besparen met zonnepanelen tot een hele slimme investering op dit moment. In dit artikel lees je er meer over. 

Profiteer van een nog lopende salderingsregeling 

Niet alleen de lage aanschafprijzen maken een investering in zonnepanelen interessant. Datzelfde geldt voor de nog lopende salderingsregeling waarvan je kunt profiteren. Iemand die nu investeert in zonnepanelen via een partij als Homeqgo, heeft in 2024 nog de mogelijkheid om 100% van de opgewekte groene stroom te salderen. Iets wat een positief effect heeft op de terugverdientijd van zonnepanelen. Eerder in 2023 stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel om deze salderingsregeling langzaamaan af te bouwen. Concreet betekent dit dat men een steeds kleiner deel van de opgewekte groene stroom kan salderen. Vanaf 2031 ligt dit percentage op 0%; salderen is dan niet meer mogelijk. Het voorstel moet nog behandeld worden door de Eerste Kamer. De verwachting is echter dat zij hiermee in zullen stemmen. 

Rendement van zo’n zes procent op zonnepanelen 

Recent onderzoek laat zien dat een investering in zonnepanelen een rendement oplevert van circa zes procent. Zou je de benodigde investering op de spaarrekening bij een Nederlandse bank zetten, dan levert dit slechts twee tot maximaal drie procent rente op. Des te meer reden om een investering in zonnepanelen te overwegen. 

Kwaliteit van zonnepanelen toegenomen laatste jaren 

Zonnepanelen ontwikkelen zich snel, wat ertoe leidt dat het rendement hiervan groeit. Een gezin dat zo’n zes à zeven jaar geleden voor zonnepanelen koos, zal veel minder groene stroom opwekken dan een huishouden dat nu investeert. Daarnaast neemt ook de levensduur van zonnepanelen toe. Producenten van de panelen rekenen met een levensduur van zo'n 25 jaar. Daar waar zonnepanelen in de praktijk veelal langer mee blijken te gaan; in potentie tot wel 40 jaar. Het rendement op zonnepanelen zal gedurende deze periode afnemen. 

Ook relevant