Waar moet je op letten bij een conflict met je werkgever?

Helaas is de kans groter dan je misschien denkt: een conflict met je werkgever. Een situatie die nooit fijn is. Voor alle betrokken partijen. Daarom krijg je op deze pagina verschillende tips over hoe je om kunt gaan met een conflict met je werkgever.

Conflicten met werkgever komen regelmatig voor

Het komt regelmatig voor dat werkgevers en werknemers met elkaar in conflict raken. Een conflict kan snel ontstaan, hoe goed de onderlinge relatie aanvankelijk ook is. Conflicten veroorzaken een vervelende situatie en zorgen voor stress. Je wilt een conflict dan ook zo snel mogelijk oplossen. Hiervoor kan je onderstaande tips gebruiken.

Tips als je een conflict met je werkgever hebt

Heb je een conflict met je werkgever? Dan is het goed om de volgende tips toe te passen:

Tip 1: Blijf in gesprek

Het kan moeilijk zijn, maar het is wel heel belangrijk: blijf zo lang mogelijk met elkaar in gesprek. Praat over het conflict. Hoe is dit conflict met je werkgever ontstaan en hoe kunnen jullie het samen oplossen? Nodig bij deze gesprekken eventueel ook een medewerker van HR of een vertrouwenspersoon uit. Doe geen beloftes die je niet waar kunt maken, maar wees wel bereid tot een handreiking. Leg gemaakte afspraken met elkaar vast.

Tip 2: Meld je niet te snel ziek

Van een conflict kan je ziek worden. Je kan er zowel mentale als fysieke klachten van krijgen. Maar meld je niet ziek op het moment dat je niet echt ziek bent. Dit lijkt vaak een makkelijke uitweg, maar zorgt er in de praktijk vaak voor dat het conflict alleen maar heviger wordt. Bovendien heeft je werkgever het recht om een bedrijfsarts te sturen naar je huisadres. Ben je niet echt ziek, dan is de kans alleen maar groter dat het conflict niet wordt opgelost.

Tip 3: Schakel juridische hulp in

Praten met je werkgever helpt niet altijd. Het kan dan helpen om juridische hulp in te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld een arbeidsrecht advocaat of een advocaat ondernemingsrecht zijn. Een jurist kan je voorzien van advies en je ondersteunen. In veel gevallen ben je al geholpen op het moment dat jouw rechten en plichten in deze situatie door een deskundige aan je zijn uitgelegd.

Tip 4: Blijf je goed gedragen

Een conflict met je werkgever kan een zeer negatieve invloed hebben op jouw motivatie. De kans is groot dat je niet meer met plezier naar je werk gaat. Toch is het van groot belang dat je je blijft inzetten op je werk. Doe je werk dus zo goed mogelijk. Om te laten zien dat je een professional bent die het probleem wil oplossen. Bovendien wil je jouw werkgever geen extra argumenten in het conflict geven. Dit werkt in je nadeel op het moment dat het conflict verder escaleert en eventueel uitloopt op een rechtszaak.

Tip 5: Doe je huiswerk

Heb je een hoogoplopend conflict, dan is het goed om al in een vroeg stadium rekening te houden met een eventuele rechtszaak. Het is dan ook belangrijk dat je jouw eigen dossier opbouwt. Dit doet je werkgever waarschijnlijk ook. In dit dossier bewaar je de gegevens die je nodig hebt voor een mogelijke rechtszaak. Denk hierbij aan schriftelijke communicatie. Ook eerdere positieve beoordelingen, van voor het conflict, kunnen helpen aantonen dat je een goede werknemer bent.

Ook relevant