Payroll en loondoorbetaling bij officiële feestdagen

Wanneer werknemers in vaste dienst zijn en een vast maandsalaris ontvangen, zullen zij op een feestdag gewoon doorbetaald worden. Het loon is immers vast en daarin is rekening gehouden met onder andere vakantiedagen, feestdagen en ATV dagen. Medewerkers die op payroll- of uitzendbasis worden ingeleend krijgen vaak per gewerkt uur betaald. Hoe zit het dan met loondoorbetaling bij officiële feestdagen?

Om te beginnen: wat zijn de officiële feestdagen in Nederland? We hebben het dan over de volgende dagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Goede vrijdag
  • Pasen (eerste en tweede paasdag)
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag)
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag)

Loon doorbetalen tijdens officiële feestdagen?

Over het doorbetalen van loon tijdens vrije feestdagen is niets wettelijk geregeld. Maar er zijn natuurlijk steeds meer sectoren waarin gewoon gewerkt wordt op officiële feestdagen. Denk aan de zorg, supermarkten en de bezorgers van pakketten en maaltijden. Deze werknemers zijn op feestdagen niet vrijgesteld van werk. Vaak is er in de toepasselijke cao opgenomen dat de werknemer recht heeft op een compensatie als hij moet werken op een feestdag. Dit is niet per wet vastgelegd, maar wordt dus geregeld in de cao of arbeidsovereenkomst.

Feestdagen en payrollkrachten

Met de invoering van de WAB, per 1 januari 2020, krijgt een medewerker dat op payrollbasis wordt ingeleend dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de inlener. Ook als het gaat om de, bij de inlener geldende, vakantiedagen en verlofregeling tijdens officiële feestdagen. Deze voorwaarden kunnen in een cao staan, maar ook in een arbeidsvoorwaardenreglement. Voor een payrollwerknemer gelden dus dezelfde regels als voor een werknemer in loondienst bij de opdrachtgever. Is het bedrijf gesloten en zijn de medewerkers vrij? Dan is de werknemer op payrollbasis dat ook. Moet er gewerkt worden en krijgen alle medewerkers een toeslag? Dan krijgt de payrollwerknemer dat ook.

Hebben werknemers vrij op een officiële feestdag?

Veel van onze feestdagen worden nationaal erkend. Dat suggereert onterecht dat een werkgever haar werknemers verlof moet geven en het loon moet doorbetalen. Er is geen wet waar in staat dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. En er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een feestdag.

Wil jij je liever niet bezighouden met alle wetten en regels omtrent personeelsadministratie? Laat je medewerkers dan verlonen op payrollbasis. De payrollpartij neemt alle risico’s en administratieve rompslomp van je over. Dat scheelt energie en tijd! Vraag eens een vrijblijvend gesprek aan bij bijvoorbeeld payroll select. Zij bieden diverse mogelijkheden voor het verlonen van personeel en adviseren jou graag.

Ook relevant